Make your own free website on Tripod.com

kropla

Przy operacji, przez przezroczystą rurkę wędrowały krople krwi - ładne i regularne

Płatki      światła