Make your own free website on Tripod.com

Mieszkanko

A'Mused to death, sometimes Musa


storczykrysunek


l'art mural

W związku z remontem gazomierzy na klatce, zwiększyła się dostępność do sztuki dla szarego mieszkańca bloku :-)

widok z okna 6:30