Make your own free website on Tripod.com

Czerwona tabletka zawiera magiczną substancję ibuprofen - niesteroidowy lek przeciwzapalny. Najtańsze opakowania po 60 tabletek.


storczyk o 19:15
światło                       welcome to the fotel california
g'dynia