Make your own free website on Tripod.com
widok z okna

Zimowy księżyc -
Klaszcząc w dłonie
Oznajmiam świt.